Corona-virus


Mededelingen betreffende het Corona-virus:

Wij houden de ontwikkelingen van het Corona-virus nauwlettend in de gaten en volgen de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid.

Wij kunnen u meedelen dat de winkel en podotherapie-praktijk open zijn.

De pedicure-praktijk is tot nadere berichtgeving gesloten.
Uitzondering hierop is medisch noodzakelijke zorg:
- Voor patiënten/cliënten met een chronische aandoening waarbij er noodzaak is om wonden en/of drukplekken te behandelen (veelal    
   diabetici/suikerziekte).
- Voor patiënten/cliënten werkzaam in een cruciaal beroep (in overleg).

De standaard controles bij mensen met diabetes(suikerziekte) worden tot nader order geannuleerd. Hierover wordt u door ons gebeld.

Zolen

Bent u reeds cliënt in onze praktijk en heeft u reeds zolen van ons en wilt u een nieuw paar zolen dan kunt u bellen of per mail uw naam en adres doorgeven dan nemen wij contact met u op. De podotherapeut zal dan zolen voor u maken. Voor vergoeding van de zolen door uw zorgverzekeraar zie www.podotherapie.nl.


Maatregelen in onze winkel:
- Wij zullen minimaal 1,5 meter afstand tot u bewaren;
- Wij reinigen met grote regelmaat alle aanrakingspunten zoals deurklinken, stoelen en ons pinapparaat.
- Onze voorkeur gaat uit naar pinbetaling.

Maatregelen in onze podotherapie/podologie-praktijk:
- Wij zullen minimaal 1,5 meter afstand tot u bewaren;
- Na iedere behandeling reinigen en desinfecteren wij alle gebruikte materialen;
- Wij dragen mondkapjes en handschoenen;
- Wij renigen en ontsmetten met grote regelmaat alle aanrakingspunten zoals deurklinken en stoelen.

Zolang u geen klachten heeft zoals niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten of koorts bent u van harte welkom in onze winkel.

Mochten wij tijdens een eventuele afspraak bij de podotherapeut het vermoeden hebben van een mogelijk besmettingsrisico dan behouden wij het recht om u niet te behandelen. Wij maken dan met u een afspraak op een later tijdstip.

Dank voor uw medewerking en begrip.