Corona-virus


Mededelingen betreffende het corona-virus:

Onze winkel, podotherapie- en pedicurepraktijk zijn weer geopend.

De volgende regels gelden in onze winkel:

- Houdt minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar;
- U bent verplicht een mondkapje te dragen;
- Raak zo weinig mogelijk artikelen aan;
- Winkel zoveel mogelijk alleen;
- Betaal bij voorkeur met pin of contactloos.

Maatregelen in onze winkel:

- Wij gebruiken spatschermen tijdens het passen;
- Wij zullen 1,5 meter afstand tot u bewaren;
- Wij zorgen voor goede ventilatie;
- Wij reinigen na ieder bezoek de zitplaats grondig;


De volgende regels gelden in onze podotherapie- en pedicurepraktijk;

- Houdt minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar;
- U bent verplicht een mondkapje te dragen;
- Kom zoveel mogelijk alleen.

Maatregelen in onze podotherapie, podologie- en pedicurepraktijk:

- Wij dragen mondkapjes en handschoenen;
- Wij reinigen en ontsmetten met grote regelmaat alle aanrakingspunten zoals deurklinken en stoelen;
- Na iedere behandeling reinigen en desinfecteren wij alle gebruikte materialen.

Blijf thuis bij klachten zoals niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten of koorts. Graag ontvangen wij dan bericht van uw afwezigheid.
Indien u fit bent komt u dan zoveel mogelijk alleen.

Mochten wij tijdens een afspraak het vermoeden hebben van een mogelijk besmettingsrisico dan behouden wij het recht om u niet te behandelen. Wij maken dan met u een afspraak op een later tijdstip.

Wij houden de ontwikkeleingen van het corona-virus nauwlettend in de gaten en volgen de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid.

Dank voor uw medewerking en begrip.